De teleurstellende ontknoping

Iedereen heeft het ongetwijfeld al gehoord, maar:

RTV Utrecht – “Utrecht krijgt omstreden koopzondag

Ontzettend teleurstellend uiteraard. We zijn nog steeds verbijsterd over het feit dat het oude referendum nu door de gemeenteraad opzij is geschoven zonder dat het draagvlak voor wekelijkse koopzondagen onder inwoners en winkeliers zorgvuldig is onderzocht.

Vandaag even wat media te woord staan en alles laten bezinken. Later een uitgebreidere terugblik op de hele zaak.

Geplaatst in algemeen | 3 reacties

Vanavond: raadsvergadering en aanbieden petitie

Vanavond bieden we de petitie (ruim 4700 keer ondertekend) en de handtekeningen van winkeliers (ruim 150 stuks) tégen de invoering van wekelijkse koopzondagen aan op het stadhuis. Om 19:30 uur verzamelen we voor het stadhuis en om 19:45 uur overhandigen we binnen de handtekeningen aan burgemeester Wolfsen. Iedereen is van harte welkom.

Daarna begint om 20:00 uur de raadsvergadering waarin wordt besloten over de koopzondagen. Maar! Wij hebben afgelopen week bij de gemeente aangegeven dat wij graag een raadgevend referendum aan willen vragen. Daarvoor hebben wij ook al meer dan 400 handtekeningen binnen. Die stap hebben wij gezet, omdat we vanuit de wandelgangen van het stadhuis al hebben vernomen dat een kleine meerderheid van de raad van plan is om vóór wekelijkse koopzondagen te stemmen.

Formeel gezien zijn we echter te laat met die referendumaanvraag. Wij hebben, wellicht wat naïef, al die tijd gedacht dat de raad toch vast niet zónder enig onderzoek te hebben gedaan naar het draagvlak onder inwoners, winkeliers en winkelmedewerkers, en zónder overtuigende economische argumenten (het gedane “onderzoek” kun je hier lezen) deze beslissing zou nemen. Daardoor beseften wij pas heel laat dat het wellicht toch nodig zou zijn om deze grote stap, waar erg veel werk mee gemoeid is, te zetten. 

Nu is het de vraag of de gemeenteraad welwillend tegenover onze aanvraag staat. Daar wordt vanavond bij aanvang van de vergadering eerst een ordedebat over gevoerd. Als de raad besluit ons die kans te geven, dan wordt de beslissing over de wekelijkse koopzondagen uitgesteld en krijgen wij ongeveer twee maanden de tijd om handtekeningen op te halen voor een referendumaanvraag.

Als de gemeenteraad dat niet toestaat, dan wordt er vanavond gewoon definitief een besluit genomen, wat hoogstwaarschijnlijk betekent dat de wekelijkse koopzondagen er gaan komen. Uiteraard hopen wij heel hard dat het die eerste mogelijkheid wordt en niet de tweede.

Kortom: het wordt  héél spannend. We hopen dat er veel mensen komen kijken vanavond. Voor wie niet kan, maar de vergadering wel wil volgen: de gemeente biedt een livefeed aan.

Morgen uiteraard een update. En hoe het ook afloopt: iedereen heel erg bedankt voor alle steun! Zonder jullie waren we nooit zo ver gekomen.

-Maria en Frank

Geplaatst in algemeen | 1 reactie

persbericht 03-02-2012

Ruim 150 winkeliers uit de binnenstad van Utrecht geven met handtekeningen aan achter actiegroep ‘Utrecht is geen Harrie’ te staan en tégen wekelijkse koopzondagen te zijn.

Donderdag 7 februari beslist de Utrechtse gemeenteraad over het voorstel om winkels toe te staan elke zondag open te gaan. Dit voorstel is op de agenda geplaatst door een aantal grote ondernemers en winkelcentrum Hoog Catharijne, verenigd in de campagne ‘Utrecht wil elke zondag open’ met het poppetje Harrie als mascotte. De actiegroep ‘Utrecht is geen Harrie’ voert actie tégen de invoering van de wekelijkse koopzondag, met een petitie onder inwoners en winkeliers. Ruim 150 zelfstandige en kleinere winkeliers uit de binnenstad hebben inmiddels met een handtekening bevestigd géén wekelijkse koopzondag te willen (een overzicht is te vinden op de website http://www.utrechtisgeenharrie.nl). Naar schatting van de actiegroep is ongeveer 75 procent van de kleinere winkeliers tegen uitbreiding van de zondagsopening.

‘Utrecht is geen Harrie’ vindt het hoogst kwalijk dat de gemeente niet zélf een onderzoek heeft uitgevoerd naar het draagvlak voor wekelijkse koopzondag onder winkeliers. Temeer daar afgelopen week is gebleken dat dhr. Tom Broekman, voorzitter van ondernemersvereniging Centrum Utrecht en één van de drie initiatiefnemers van ‘Utrecht wil elke zondag open’, weinig recht van spreken heeft wanneer hij beweert dat een grote meerderheid van de winkeliers voor uitbreiding van de zondagsopening is. Uit een brief van de initiatiefnemers aan de gemeenteraad (zie bijlage) blijkt dat ondernemersvereniging Centrum Utrecht op het moment slechts 93 leden heeft, waarvan er 31 hebben aangegeven wekelijkse koopzondagen te willen.Onduidelijk is bovendien of dit enkel winkeliers zijn: een groot deel van de CU-leden zijn namelijk wel ondernemer, maar niet winkelier, zoals bijvoorbeeld horeca-ondernemers. Broekman spreekt slechts voor enkele winkeliers en het is dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente naast Broekman niet ook de rest van de Utrechtse winkeliers heeft geraadpleegd over de wenselijkheid van wekelijkse koopzondagen.

Op donderdag 7 februari om 19:45 uur, voor aanvang van de raadsvergadering, zal ‘Utrecht is geen Harrie’ de handtekeningen van winkeliers en de handtekeningen van inwoners – op moment van schrijven is de petitie 4470 maal ondertekend – op het stadhuis aanbieden aan burgemeester Wolfsen. Daarnaast overweegt de actiegroep, uit onvrede over het feit dat de gemeente op geen enkele manier onderzoek heeft gedaan naar het draagvlak voor wekelijkse koopzondagen, om een raadgevend referendum over de kwestie aan te vragen en zo de keuze wederom terug te leggen bij de inwoners van Utrecht. Een beslissing over die mogelijkheid zal uiterlijk dinsdagochtend worden bekendgemaakt.

bijlage: brief Centrum Utrecht (.doc)

Geplaatst in persberichten | 2 reacties

Brief aan de gemeenteraad

Op 7 februari om 19:45 zullen wij op het stadhuis onze petitie indienen. Om de leden van de gemeenteraad alvast op de hoogte te stellen van het aantal handtekeneningen dat we verzameld hebben en onze argumenten, hebben we vandaag de volgende brief per e-mail aan alle raadsleden gestuurd:

Geachte raadsleden,

Zoals u wellicht al heeft vernomen zullen wij van de actiegroep ‘Utrecht is geen Harrie’ op 7 februari om 19:45 op het stadhuis onze petitie tegen uitbreiding van de zondagsopening indienen.

U heeft hoogstwaarschijnlijk al van ons gehoord, maar voor de zekerheid: wij zijn Maria Postema en Frank Schuemie. Geërgerd door de toon van de campagne rond het burgerinitiatief ‘Utrecht wil elke zondag open’, waarin werd geclaimd dat de gemiddelde Utrechter én een grote meerderheid van de winkeliers graag een wekelijkse koopzondag wil, zijn wij in juni 2012 met een tegenactie begonnen, onder de naam ‘Utrecht is geen Harrie’.

Aangezien het indienen van onze petitie vlak voor aanvang van de raadsvergadering waarin het voorstel voor wekelijkse koopzondagen wordt behandeld zal gebeuren, willen we u bij deze alvast informeren over het resultaat van onze petitie. Daarnaast zetten we een aantal van onze argumenten nog eens op een rij. Het is een flink stuk tekst, maar gezien het belang van dit onderwerp hopen wij van harte dat u de tijd neemt het te lezen.

Op petities.nl hebben wij een petitie opgezet tégen wekelijkse koopzondagen, te vinden op http://petities.nl/petitie/utrecht-is-geen-harrie. Op moment van schrijven is deze petitie 2890 keer ondertekend. Ook hebben we een ouderwetse papieren variant, die ongeveer 1255 keer is ondertekend. Dat maakt een totaal van ruim 4100 ondertekeningen.

De redenen van de ondertekenaars zijn meestal de gebruikelijke, die u ongetwijfeld kent:
-Utrecht is mooi en rustig die 24 zondagen in het jaar dat de winkels gesloten zijn, laten we dat behouden.
-De zondag is een religieuze rustdag en dat moet zo blijven. (Voor ons persoonlijk geen belangrijk argument, voor de duidelijkheid, maar het is er wel een.)
-Voor binnenstadbewoners is het vervelend als het elke dag druk is voor de deur en er bovendien op zondag straks ook betaald moet worden om te parkeren.
-Wekelijkse koopzondagen leveren de stad slechts een gering economisch voordeel op en zijn nadelig voor de kleinere winkeliers.
Vooral dat laatste argument werd opvallend vaak genoemd, terwijl de indieners van het burgerinitiatief juist claimden voor een meerderheid van de winkeliers te spreken. Daarom zijn wij zelf bij kleinere winkeliers in de binnenstad langsgegaan, om te vragen hoe zij erover dachten. Daarbij hebben wij ongeveer het gebied rond het Vredenburg, de Neude, de Steenweg en de Oudegracht richting de Twijnstraat bezocht.

Wij merkten al gauw dat in ieder geval de kleinere winkeliers geenszins zitten te wachten op een wekelijkse koopzondag. Zo’n 75 procent – we zijn geen onderzoeksbureau, dus we zullen niet claimen dat het heel exact is – van de kleinere winkeliers is fel tégen wekelijkse koopzondagen. De overige 25 procent is ongeveer half-om-half verdeeld tussen winkeliers die voorstander zijn en winkeliers die neutraal zijn. Opmerkelijk is dat van deze twee groepen een groot deel aangeeft zélf niet wekelijks open te willen.

Naast onze algemene petitie hebben we ook handtekeningen opgehaald bij de winkeliers die tegen wekelijkse koopzondagen zijn. Op dit moment hebben wij 110 handtekeningen liggen en moeten we een stuk of veertig formulieren nog ophalen bij winkeliers. Mogelijk komt daar voor 7 februari nog meer bij. Onderaan deze e-mail vindt u een lijst met alle winkeliers waarvan we op dit moment de handtekening zwart op wit hebben.

Deze winkeliers zijn, naast de redenen die we al eerder noemden, in de eerste plaats tegen uitbreiding van de zondagsopening, omdat uit onderzoek – en hun eigen ervaring – keer op keer blijkt dat het voor kleinere winkeliers overwegend nadelig is. Zoals te zien is in bijvoorbeeld Amsterdam, leveren koopzondagen mógelijk 5 à 10 procent extra omzet op, maar voornamelijk voor filialen van winkelketens. De rest van de omzet is simpelweg een verschuiving van andere weekdagen naar de zondag.

Zelfs áls een kleinere winkelier extra omzet weet te genereren, dan staat daar tegenover dat hij zijn vrije dag inlevert en/of dubbel uitbetaald personeel in moet zetten, waardoor de winst alsnog zeer gering is. Houdt hij zijn winkel dicht, omdat het immers toch niets oplevert, dan verliest hij omzet, omdat een deel van de consumenten niet meer op zaterdag, maar op zondag naar de stad gaat. Wat de winkelier ook doet, hij gaat er bijna altijd op achteruit.

Een veelgehoorde vraag is: Maar waarom gaat die winkelier dan niet op maandag of dinsdag dicht, en open op zondag? Daar is een aantal redenen voor. Ten eerste betekent dat nog steeds dat er een dag omzet mis wordt gelopen. Wellicht minder omzet, maar dan nog. Elke dag dat de winkelier niet open is, maar de grotere concurrent wel, betekent gemiste omzet. Bovendien gaat het dan om een dag waarop personeel niet dubbel uit wordt betaald, dus wellicht is die dag eigenlijk alsnog winstgevender dan de zondag. Daarnaast is een deel van de kleinere winkeliers op maandag al dicht, omdat ze die dag gebruiken om bijvoorbeeld inkopen te doen of de administratie bij te werken. Als laatste punt is er simpelweg het feit dat winkeliers met een gezin niet veel hebben aan die maandag als vrije dag, omdat de kinderen dan op school zitten.

Dat uitbreiding van de winkeltijden nadelig is voor kleinere winkeliers is geen fabeltje. Bart Nooteboom, hoogleraar innovatiebeleid aan de Universiteit van Tilburg, legde in de NRC Next van 03-09-2012 uit dat verruiming van openingstijden altijd leidt tot een verschraling van het winkelaanbod: http://www.nrcnext.nl/blog/2012/09/03/next-checkt-twee-politieke-beweringen-over-ondernemers/

In het huidige economische klimaat hebben de kleinere winkeliers het al heel zwaar en elk beetje gemiste omzet kan betekenen dat ze het niet meer redden en hun zaak moeten sluiten. De economische darwinisten zullen ongetwijfeld stellen dat die winkeliers dan niet ondernemer genoeg zijn en maar failliet moeten gaan. Vergeet echter niet dat een gevarieerd winkelaanbod van groot belang is voor een winkelstad als Utrecht. De diversiteit die de kleinere winkeliers bieden maakt Utrecht aantrekkelijk voor consumenten en daardoor ook voor de wat uniekere winkelketens.

Aan de andere kant worden de economische voordelen van wekelijkse koopzondagen schromelijk overdreven. Zoals eerder gesteld levert de wekelijkse koopzondag mogelijk vijf à tien procent extra omzet op, voornamelijk voor filialen van winkelketens, en daarbij hoort dan ook een paar procent aan extra banen. Over meer dan dat gaat het niet. En voor de duidelijkheid: winkelketens zijn ook bij lange na niet allemaal onomwonden voor een wekelijkse koopzondag. In Amsterdam bijvoorbeeld, zo is te lezen in de inventarisatie van de gemeente, gaat slechts 56% van de ketenfilialen elke zondag open, en 19% van de kleinere winkeliers.

Dat Utrecht te lijden zou hebben aan de “oneerlijke concurrentie” van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waar de winkels wel elke zondag open mogen, is nonsens. Uit het Koopstromenonderzoek 2011 blijkt geenszins dat, zoals wel eens wordt gezegd, de A2 “elke zondag dichtslibt door Utrechters die gaan winkelen in Amsterdam”. Sterker nog, Utrechters (en mensen uit de regio) zijn volgens dat onderzoek buitengewoon trouw aan de eigen stad. In het AD-Utrechts Nieuwsblad van 12-06-2012 bevestigt Thijs Lenderink van onderzoeksbureau I&O Research deze conclusie. Vergeleken met de drie grote steden is de klantenbinding in Utrecht hoog. En zoals letterlijk in het Koopstromenonderzoek staat: “De binnenstad van Utrecht weet relatief de meeste omzet uit de Randstad van buiten de eigen gemeente aan te trekken.” Absoluut gezien trekt Utrecht zelfs bijna net zoveel winkelomzet van buiten de eigen gemeente als Amsterdam (daar moet dan wel bij gezegd dat buitenlandse toeristen in dit onderzoek niet mee zijn genomen.)

Utrecht doet wel meer heel goed vergeleken met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, vooral gezien het toch vrij aanzienlijke verschil in formaat. Het toerisme in Utrecht groeit harder dan in de drie grote steden en in vrijetijds- en toerismeonderzoeken eindigt Utrecht steevast in de top drie van gezelligste steden, meestal onder Amsterdam en boven Den Bosch – ook een stad zonder wekelijkse koopzondag. Daar spelen de vele unieke winkeltjes in de binnenstad een belangrijke rol in, iets dat door de gemeente wordt bevestigd in de Economische Agenda: “het onderscheidend vermogen van ons aanbod zit bij het zelfstandige lokale ondernemerschap”. We doen het dus eigenlijk béter dan de drie grote steden, zónder wekelijkse koopzondagen. Of wellicht zelfs júist zonder wekelijkse koopzondagen.

Kortom, een grote meerderheid van de kleinere Utrechtse winkeliers is tégen wekelijkse koopzondagen. Utrechtse winkeliers die bijna allemaal net als u en wij Utrechters zijn. Utrechters die het geld dat ze verdienen in hun winkel grotendeels ook weer in Utrecht besteden, in tegenstelling tot het geld dat van de filialen hier rechtstreeks naar de hoofdkantoren van de winkelketens gaat. Utrechters die de gezelligheid en de schoonheid van de stad minstens net zo belangrijk vinden als de winst die ze maken. Utrechters die op u gestemd hebben bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. En zij zijn de Utrechters waarvoor het voorstel voor wekelijkse koopzondagen de grootse gevolgen heeft.

Daarom vinden wij het dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente nog niet zélf heeft onderzocht wat het draagvlak voor wekelijkse koopzondagen is onder winkeliers. Ook omdat in de procedurevergadering op 13-09-2012 een motie is ingediend waarin de gemeente werd verzocht om onderzoek te doen naar de economische en andere gevolgen van uitbreiding van de koopzondagen en het draagvlak onder inwoners, winkeliers en winkelmedewerkers. Na lezen van de notitie ‘Gevolgen vrijgeven zondagsopenstelling – Inventarisatie van beschikbaar onderzoek en andere relevante informatie’ moeten wij echter concluderen dat er vooral wat het draagvlak betreft totaal niet aan dat verzoek is voldaan.

Over de winkeliers hebben we het al uitgebreid gehad. De winkelmedewerkers waren ook al een heikel punt toen het om de zondagsopening voor levensmiddelenwinkels ging en wederom is er geen onderzoek naar hun meningen gedaan. Dat terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn dat, ondanks CAO-afspraken, werknemers wel degelijk worden benadeeld als ze niet op zondagen willen werken. Een tijdelijk contract simpelweg niet verlengen is immers zo gebeurd.

Dan is er nog het draagvlak onder inwoners. Dat het animo onder de inwoners verschoven is sinds het referendum, dat geloven we graag. De vraag is: in hoeverre? Er is een peiling uitgevoerd door TNS-NIPO in opdracht van het AD-Utrechts Nieuwsblad, maar dat mag door niemand worden ingezien, zodat het onmogelijk is om de vraagstelling en de onderzoeksmethode te controleren. Het is naar onze mening niet correct om een referendum opzij te schuiven ten faveure van een ondoorzichtige peiling. Als een onderwerp zeven jaar geleden nog belangrijk genoeg was voor een referendum, kan het niet zo zijn dat dat referendum nu zonder overtuigende beargumentering opzij wordt geschoven.

Geachte raadsleden, in het belang van Utrecht verzoeken wij u om de mening van de kleinere winkeliers, en de bijbehorende economische argumenten, zwaar mee te wegen in uw besluitvorming. Een paar procent extra winkelomzet is echt niet de moeite waard, als daar een kaalslag in het winkelaanbod tegenover staat. Daarnaast verzoeken wij u om het referendum uit 2005 niet te lichtzinnig opzij te schuiven. Van ‘Visie A’, de keuze van Utrecht over de herstructurering van het stationsgebied, is ook al niet veel meer over, tot onvrede van velen.

Tot slot: “Het komt er toch wel van,” horen wij vaak, maar ook dat is in wezen geen legitiem argument. Als dat zo was, zouden we immers ook geen gemeenteraad nodig hebben om een besluit te nemen. Uiteraard, mocht het zover komen dat alle omliggende gemeentes wekelijkse koopzondagen invoeren, dan zou het wellicht vreemd zijn om als grote stad achter te blijven. Maar de beslissing om ook hier wekelijkse koopzondagen in te voeren kan dan altijd nog genomen worden.

Wij zijn van mening dat Utrecht stad genoeg is om níét achter Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aan te rennen, maar haar eigen koers kan bepalen. Utrecht doet het eigenlijk op veel vlakken zelfs beter dan die drie. Tegelijkertijd weet Utrecht haar unieke karakter te behouden als stad van kennis en cultuur, met een mooie historische binnenstad en een gevarieerd winkelaanbod. Laten we met zijn allen ons best doen om dat zo te houden.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Maria Postema en Frank Schuemie
namens Utrecht is geen Harrie

De raadsleden hebben we een volledige lijst met winkeliers die onze petitie hebben ondertekend gestuurd. De winkeliers die ons toestemming hebben gegeven om hun winkel op onze website te vermelden zullen we binnenkort hier in een lijst zetten.

Geplaatst in algemeen | 7 reacties

Verslag van de raadsvergadering

Zoals verwacht heeft gisteravond de gemeenteraad besloten om het “burgerinitiatief” van ‘Utrecht wil elke zondag open’ in behandeling te nemen. Het ging er  in principe alleen om of het initiatief voldeed aan de regels en – met enige kanttekeningen, dat wel – waren alle partijen het erover eens dat dat zo was. (Aardig detail: naar het schijnt zijn van alle opgehaalde handtekeningen er slechts 2540 goedgekeurd voor het burgerinitiatief, slechts 40 meer dan vereist.)

Toch was er veel discussie, vooral vanwege een amendement dat door de VVD was toegevoegd, gesteund door D66, GroenLinks en Groep Kuijper. In dit amendement wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd om vóórdat het voorstel inhoudelijk wordt besproken in de gemeenteraad eerst een onderzoek in te stellen naar de volgende zaken (en hier citeren we het amendement):

-het draagvlak bij bewoners, winkeliers (met weinig of geen personeel) en hun medewerkers;
-de gevolgen voor de zondagsrust in de gemeente;
-de gevolgen voor de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde;
-de gevolgen voor de medewerkers.

Er zitten twee kanten aan zo’n onderzoek. Voor het invoeren van wekelijkse koopzondagen volgens de toerismebepaling in de winkeltijdenwet, is een onderzoek zoals in het amendement beschreven verplicht. In zekere zin is dit onderzoek dus eigenlijk al een eerste stap op weg naar uitbreiding van het aantal koopzondagen.

Aan de andere kant is het nooit verkeerd om goede informatie te hebben als onderbouwing van een belangrijke beslissing. Bovendien zitten we zelf inmiddels goed in de materie en zijn we ervan overtuigd dat we sterk staan als het op feitelijke argumenten aankomt.

Van het draagvlak bij de zelfstandige winkeliers weten we al dat het zeer klein is, wat we aan de gemeenter duidelijk zullen maken met een dik pak handtekeningen. Wat het draagvlak bij bewoners betreft blijven we erbij dat het referendum nog staat, met onze petitie als ondersteuning. Daarnaast hebben we zelf al veel rapporten doorgespit, waaruit we de relevante gegevens zullen verzamelen in een dossier voor de raadsleden, burgemeester en wethouders.

Vandaar dat we er geen probleem mee hebben dat ook het amendement door de raad is geaccepteerd. Desalniettemin is het wel belangrijk om het onderzoek van de gemeente nauwlettend in de gaten te houden. Is de onderzoeksmethode deugdelijk? Worden de juiste vragen gesteld? Worden alle belanghebbenden gehoord? En vooral: worden de resultaten correct geïnterpreteerd? (In Eindhoven bijvoorbeeld schijnt er aan zo’n zelfde onderzoek nogal wat te hebben gerammeld. Uiteindelijk is daar besloten om voorlopig géén wekelijkse koopzondagen toe te staan.)

We blijven er dus bovenop zitten en bereiden ons voor op het inhoudelijke debat. Blijf in de tussentijd vooral iedereen die je kent vragen om de petitie te tekenen. En mocht je een winkelier in je buurt kennen die tegen wekelijkse koopzondagen is: laat het ons weten, dan gaan we er een keer langs.

Voor wie meer wil lezen (en horen): reacties van GroenLinks, PvdA, D66CDA en ChristenUnie, een nieuwsbericht van De Utrechtse Internet Courant en een radiofragment mét reactie van onze kant op RTV Utrecht.

Geplaatst in algemeen | 2 reacties

Raadsvergadering 13 september

Vanavond staat het “burgerinitiatief” van de campagne ‘Utrecht wil elke zondag open’ op de agenda van de gemeenteraad. Dit is echter nog geen inhoudelijke bespreking van het voorstel en er wordt dan ook nog geen beslissing genomen over het al dan niet invoeren van wekelijkse koopzondagen.

Wat er wel plaats gaat vinden is een procedurebesluit over het burgerinitiatief, wat wil zeggen dat de gemeenteraad vandaag slechts beslist of het voorstel in behandeling genomen kan worden. Als dat zo is volgt later – volgens de planning op 29 november – pas een inhoudelijk debat over de voorgestelde wetswijziging.

Omdat wij verwachten dat de gemeenteraad het initiatief vanavond niet af zal keuren en we bovendien de inhoudelijke kant van de kwestie veel belangrijker vinden, zullen wij de door ons verzamelde handtekeningen van inwoners en winkeliers niet nu al inleveren, maar op een nog nader te bepalen datum dichterbij het debat in de gemeenteraad.

Desalniettemin kan het geen kwaad om toch nog eens kort op te sommen waarom volgens ons het “burgerinitiatief” van ‘Utrecht wil elke zondag open’ niet deugt:

-Het burgerinitiatief is door de heren Tom Broekman (voorzitter ondernemersvereniging Centrum Utrecht), Jan Hagenouw (voorzitter Belangenvereniging Hoog Catharijne) en Jacques Blommendaal (voorzitter Centrummanagement Utrecht) op persoonlijke titel ingediend, maar in Het Financieele Dagblad van 4 juli 2012 geeft Hagenouw zelf aan dat ze eigenlijk hun organisaties vertegenwoordigen. Het indienen op persoonlijke titel is volgens het artikel een “truc” om aan de regels van het burgerinitiatief te voldoen.

-Voor een burgerinitiatief is de enorme hoeveelheid geld – uitgegeven aan o.a. huis-aan-huis flyers, promoteams, zadelhoesjes, spandoeken, vlaggen en geanimeerde promofilmpjes – die in de campagne van ‘Utrecht wil elke zondag open’ gestoken vrij opmerkelijk. Volgens de campagne zelf komt het van ondernemers die tussen de €500 en de €5000 hebben gedoneerd, maar wie dat precies zijn blijft onduidelijk. Oh, maar in Het Financieele Dagblad zegt Hagenouw trouwens wel dat Corio (de vastgoedbeheerder die eigenaar is van Hoog Catharijne) “indirect” heeft meebetaald aan de actie. Het geeft te denken.

-De Media Markt heeft ook nog in natura bijgedragen aan de campagne trouwens: ondertekenaars van het burgerinitiatief konden ook meteen kans maken op een breedbeeld-tv, een iPad of een digitale spiegelreflexcamera. Het is nog net geen handtekeningen kopen, maar het riekt er wel naar.

-Het initiatief maakte onrechtmatig gebruik van het stadspromotielogo van Utrecht, waardoor de suggestie werd gewekt dat de gemeente een hand had in het initiatief. Na op de vingers te zijn getikt door de gemeente, bleef de campagne toch gebruik maken van het logo, tot in het gemeentehuis aan toe.

-De campagne beweerde het een en ander dat simpelweg niet waar is, om mensen te overtuigen tot het zetten van een handtekening. Zo claimen ze nog steeds dat volgens het Koopstromenonderzoek 2011 blijkt dat Utrechtse winkeliers 250 miljoen euro omzet per jaar mislopen door wekelijkse koopzondagen in Amsterdam en andere grote steden. I&O Research, dat het Koopstromenonderzoek uitvoerde, benadrukte echter al in het AD/Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 2012 dat dit niet het geval is en dat mensen uit Utrecht en omgeving juist zeer trouw aan Utrecht zijn voor hun inkopen.

-Ook incorrect is de bewering dat een meerderheid van de Utrechtse winkeliers voor uitbreiding van het aantal koopzondagen is. Uit uitgebreide rondvraag blijkt echter, dat zeker 80% van de zelfstandige winkeliers in de binnenstad tégen uitbreiding zijn. Bovendien blijken zij niet van tevoren in te zijn gelicht over de campagne en het burgerinitiatief. En dat terwijl veel van hen toch lid zijn van ondernemersvereniging Centrum Utrecht, waar de heer Broekman voorzitter van is.

Al dit bovenstaande is voor zover wij weten niet tegen de regels van het burgerinitiatief, maar het is naar onze mening wel kwalijk en niet waarvoor het burgerinitiatief is bedoeld. Wellicht iets waar de gemeenteraad voor toekomstige gevallen eens over na zou kunnen denken.

Zoals gezegd verwachten wij dat het initiatief niet zal worden afgekeurd vanavond, dus we bereiden ons gewoon voor op het inhoudelijke debat. We hebben inmiddels zo’n 120 winkeliers die tegen wekelijkse koopzondagen zijn en de petitie kan voorlopig nog ondertekend worden.

De raadsvergadering van vanavond kun je hier volgen. Morgen een verslag.

Geplaatst in algemeen | Een reactie plaatsen

De petitie – Bevestig je ondertekening!

Let op! Vrij veel mensen vergeten te reageren op de bevestigingsmail van petities.nl. Dat is wel heel belangrijk, want pas als je je ondertekening hebt bevestigd is hij geldig. Dus als je het nog niet hebt gedaan: doe het alsnog even!

In de mail met als onderwerp ‘Bevestig uw ondertekening van “Utrecht is geen Harrie” op petities.nl’ staat een link. Klik daarop, dan kom je terecht op een pagina met een ‘bevestig’-knop. Klik daar ook op, en klaar ben je.

Geen mail ontvangen? Controleer dan even je spam-folder. Had je hem wel al ontvangen maar ben je hem kwijt? Ga dan naar http://petities.nl/help/algemeen en vul aan de rechterkant nogmaals je e-mailadres in, dan krijg je een nieuwe bevestigingsmail.

Als dat niet werkt heb je wellicht per ongeluk een verkeerd e-mailadres ingevuld. In dat geval kun je het beste de petitie gewoon even nog een keer ondertekenen, met het correcte e-mailadres. (Dit werkt dus alleen als dat adres niet al eerder is gebruikt voor het ondertekenen.)

Lukt het nog steeds niet? Neem contact met ons op, dan zoeken we het voor je uit.

En deel dit alsjeblieft  met alle ondertekenaars die je kent, want inmiddels hebben we al een paar honderd (!) niet-bevestigde ondertekeningen en dat is gewoon heel erg zonde. Alvast dank!

Geplaatst in algemeen | Een reactie plaatsen

De media op 04-07-2012

RTV Utrecht heeft gisteren een drietal reportages gemaakt, twee voor tv en één voor de radio. Alledrie de moeite waard. De eerste tv-reportage is overdag gemaakt en daarin komt naast Jan Hagenouw van ‘Utrecht wil elke zondag open’ en Maria Postema van ‘Utrecht is geen Harrie’ ook de eigenaar van de winkels Square en Quadrat  aan het woord.

De tweede tv-reportage is een verslag van het aanbieden van de handtekeningen van ‘Utrecht wil elke zondag open’ gisteren in het stadhuis, met wederom een bijdrage van Maria. De radioreportage is ook van gisteravond en daarin komen o.a. raadsleden Michel Eggermont (SP) en Dimitri Gilissen (VVD) langs. Vooral vanwege die laatste is het een aanrader.

En vandaag in Het Financieele Dagblad:
[afbeelding verwijderd]

Geplaatst in algemeen | 1 reactie

De handtekeningen van Harrie

De heren achter ‘Utrecht wil elke zondagopen’ hebben vanavond hun burgerinitiatief met bijbehorende handtekeningen aan de gemeente overhandigd. Er waren ijsjes en rolfluiten en een blaasorkest. En iemand in een Harrie-pak. Superleuk.

Kijk! Een echte Harrie!

De score: 4599 handtekeningen van Utrechters, plus ongeveer 3760 handtekeningen van buiten de stad. Dat lijkt misschien heel wat, maar laten we wel wezen: in 2005 wisten we al dat 45.310 Utrechters meer koopzondagen wilden. Je kunt je dus afvragen wat ze hier nou eigenlijk voor nieuws mee bewezen hebben. (Antwoord: niet zoveel.)

Wat ze wél voor elkaar hebben, is dat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad komt in september, na het zomerreces. Tot die tijd gaan wij gewoon door met onze actie, om te laten zien dat Harrie bij lange na niet voor heel Utrecht spreekt.

En realistisch ingesteld als we zijn, gaan we voor minstens 10.000 ondertekeningen op onze petitie. Moet kunnen toch?

Toevoeging 04-07-’12: ‘Utrecht elke zondag open’ maakte gisteren zowel voor als in het stadhuis nog steeds gebruik van het logo van Utrecht Stadspromotie. Inderdaad, het logo waarvan de gemeente bijna een maand geleden al heeft gezegd dat ze het niet meer mochten gebruiken voor hun campagne…

Harrie voor het stadhuis - met Stadspromotie-logo

Geplaatst in algemeen | 1 reactie

Het Stadspromotie-logo

Van alle dingen die mis zijn met de ‘Utrecht wil elke zondag open’-campagne is het niet de belangrijkste, maar het is er wel één waar veel mensen vragen over hebben: het gebruik van het logo van Stadspromotie Utrecht.

Dat een burgerinitiatief gebruik maakt van een door de gemeente onwikkeld logo, bedoeld voor zaken die Utrecht als merk ondersteunen, is natuurlijk sowieso nogal curieus. Dat de gemeente als doel heeft om Utrecht te presenteren als “Stad van Kennis en Cultuur” maakt het nog iets erger. Want wat hebben grote winkelketens die wekelijkse koopzondagen willen te maken met kennis en cultuur? Helemaal niks.

Daar komt bij dat het gebruik van het logo de suggestie wekt dat de gemeente Utrecht een hand heeft in het initiatief, of het in ieder geval van harte steunt. Voor wie denkt dat dat wel meevalt, is er bijvoorbeeld deze poll op LinkedIn: Gemeente Utrecht wil een wekelijkse koopzondag – bent u het hier mee eens? De Harrie-promoteams schijnen ook voor nogal wat verwarring te zorgen, met het Stadspromotie-logo prominent op de linkerborst.

Stadspromotie-logo t-shirt

Journalist Wouter de Heus heeft op 8 juni aan de gemeente Utrecht gevraagd hoe het zat met Harries gebruik van het logo, maar kreeg daar geen antwoord op. Uiteindelijk lukte het op 12 juni iemand toch om via Twitter antwoord te krijgen van een gemeentewoordvoerder: Harrie maakte oneigenlijk gebruik van het logo.

Stadspromotie-logo Tweet 1

En Harries reactie:

Stadspromotie-logo Tweet 2

Dat Harrie het logo niet meer mocht gebruiken in “nieuwe uitingen” vonden velen een wat slappe reactie van de gemeente, nadat er al zadelhoesjes en 100.000 flyers met het logo erop waren verspreid en vlaggen en spandoeken met het logo al waren opgehangen. Nieuwe uitingen waren niet meer nodig en effectief kwamen ze er dan dus zonder enige consequenties mee weg.

En toch konden ze het niet laten om opnieuw de fout in te gaan, met advertenties op de voorpagina van Stadsblad Utrecht op 20 juni en 27 juni.

Stadspromotielogo in krant

Dat is nog eens aangekaart bij de gemeente, maar vooralsnog blijft reactie uit.

Geplaatst in algemeen | 1 reactie